Αρχική σελίδα
Η Διακοινοτική δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογιών διαχείρισης υποδομών, επειδή  η  ευημερία μιας κοινωνίας εξαρτάται άμεσα από τις υποδομές που διαθέτει.

Οι τεχνολογίες αυτές απευθύνονται σε οργανισμούς και φορείς που:

  • Παράγουν, μεταφέρουν και διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.
  • Λειτουργούν ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών.
  • Παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και διαχειρίζονται δίκτυα μεταφορών - συγκοινωνιών.
  • Προσφέρουν υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης.
  • Προωθούν ευρείας κατανάλωσης υπηρεσίες και προϊόντα.

και υποστηρίζουν το σύνολο των τεχνικών τους λειτουργιών.

 


   Διαχείριση δικτύων
       
κοινής ωφελείας

   Γεωγραφικά συστήματα
       πληροφοριών (GIS)
   Υποστήριξη πελατών
 

           Διακοινοτική ΑΕ, Ερμού 8, 105 63, Αθήνα, τηλ. 210 3743700, fax 210 3743770