Αρχική σελίδαΔραστηριότητες

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης δικτύων κοινής ωφελείας

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

Εφαρμογές διαδικτύου (internet)

Ασύρματες επικοινωνίες δεδομένων


Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

Η εταιρεία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), αφού η τεχνολογία αυτή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης δικτύων κοινής ωφελείας.

Επί πλέον τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από άλλους τομείς, όπως είναι η διαχείριση κτηματολογικών δεδομένων, η τοπική αυτοδιοίκηση, η δημόσια διοίκηση κλπ.

Στους παραπάνω τομείς η εταιρεία προσφέρει αφ' ενός το προϊόν Smallworld και αφ' ετέρου διάφορες υπηρεσίες όπως ανάπτυξης, υποστήριξης και εισαγωγής δεδομένων.

Τεχνική έκθεση "Περί GIS"

           Διακοινοτική ΑΕ, Ερμού 8, 105 63, Αθήνα, τηλ. 210 3743700, fax 210 3743770