Αρχική σελίδαΔραστηριότητες

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης δικτύων κοινής ωφελείας

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

Εφαρμογές διαδικτύου (internet)

Ασύρματες επικοινωνίες δεδομένων


Ασύρματες επικοινωνίες δεδομένων

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών δεδομένων είτε για λόγους τηλελέγχου στοιχείων διαφόρων δικτύων κοινής ωφελείας ή άλλου εξοπλισμού.

Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης αυτής, η εταιρεία προσφέρει αφ' ενός τα προϊόντα της Σουηδικής εταιρείας Radius και αφ' ετέρου διάφορες υπηρεσίες όπως μελέτες, εγκατάσταση και υποστήριξη.

           Διακοινοτική ΑΕ, Ερμού 8, 105 63, Αθήνα, τηλ. 210 3743700, fax 210 3743770