Αρχική σελίδαΔραστηριότητες

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης δικτύων κοινής ωφελείας

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

Εφαρμογές διαδικτύου (internet)

Ασύρματες επικοινωνίες δεδομένων


Εφαρμογές διαδικτύου (Internet)

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και διαβλέποντας την όλο και μεγαλύτερη σημασία του διαδικτύου, η εταιρεία ασχολείται συστηματικά με την ανάπτυξη εφαρμογών που αξιοποιούν το διαδίκτυο και απευθύνονται σε οργανισμούς που επιθυμούν μέσω αυτού είτε να προσφέρουν υπηρεσίες στο ευρύ κοινό ή να αναπτύξουν μεθόδους επικοινωνίας με άλλους φορείς.

Οδηγός Αθηνών

           Διακοινοτική ΑΕ, Ερμού 8, 105 63, Αθήνα, τηλ. 210 3743700, fax 210 3743770